Danışmanlık Hizmetlerim

Seminerler:

 • Yönetici Geliştirme
 • Değişim Liderliği ve yönetimi
 • Proje Yöneticileri için Değişim Yönetimi
 • Toplantı Yönetimi ve Kolaylaştırma Teknikleri

Workshop’lar:

 • Strateji Geliştirme
 • Ortak Akıl ve Problem Çözme
 • Gelecek Arama, Açık Alan Teknolojisi ve Olumlu Sorgulama Konferansları
 • Değerlerle yönetim ve şirket kültürü

Danışmanlık Hizmetleri:

 • Ortak Akıl Toplantılarının Moderasyonu
 • Değişim Yönetimi ( aile şirketlerinin kurumsallaşması, yeniden yapılanma, kültürel değişim)
 • Süreç İyileştirme Çalışmaları
 • Sürdürülebilir Şirket Danışmanlığı (sürdürülebilirlik raporlaması hazırlanması)
 • Ekip Koçluğu ve Ekip İçi İlişkilerin Geliştirilmesi